KOTTAMI

Тиски пневматически с силой зажатия 5780 кг